HH02 - Eco Lakeview - 32 Đại Từ - Hoàng Mai HN

CANH TRỨNG THỊT RONG BIỂN

70.000 ₫

/ Bát
CHỌN MÓN NÀY

MÓN ĂN KHÁC